ராமாநுஜர்- ஒரு விளக்கம்

October 11, 2017 § Leave a comment


‘ராமாநுஜர்’ நாடகம் பற்றி ஒரு விளக்கம்.

அண்மையில் ‘ஷ்ரத்தா’ குழுவினர் மேடை ஏற்றிய இந்த நாடகத்தில், ராமாநூஜர் துறவறம் மேற்கொள்ளுவதற்காகத் துறந்த அவர் மனைவி தஞ்சம்மா இறுதியில் மீண்டும் தோன்றுவதாக வரும் காட்சி, மூல நாட்கத்தில் இல்லை. ஆனால் நான் இந்தப் பகுதியை, இரண்டாண்டுகளுக்கு முன் தனியாகக் ‘கல்கி’ தீபாவளீமலருக்கு ஓரங்க நாடகமாக எழுதினேன். இதையும் இணைத்துக் கொள்ளலாமென்று அக்குழுவினருக்கு நான்தான் யோஜனை சொன்னேன். பொருத்தமாக இணைத்திருந்தார் கிருஷ்ணமூர்த்தி.

இக்காட்சியை நான் எழுதவதற்கு என்ன காரணம்?

நாடகம் 1997ல் புது தில்லி தேசிய நாடககப் பள்ளியினரால், கே.எஸ். ராஜேந்தீரன் இயக்கத்தில் போடப்பட்ட போது, அதில் நடித்த ஒரு பெண் என்னைக் கேட்டார்;’ ராமாநுஜர் மடத்தில் பல பெண்கள் இருந்திருக்கின்றனர். அவரால் தம் மனைவியின் மன த்தை மாற்ற முடியவில்லையா? ‘ இந்தக் கேள்வி என்னைப் பல ஆண்டுகளாக அரித்துக் கோண்டிருந்தது. அதன் விளவுதான் ‘கல்கி’ யில் பிறகு நான் எழுதிய ஓரங்க நாடகம்.

இவ்விளக்கம் தேவையென்று நினைத்தேன்.

இந்நாடகம் முன்பே என் பதிவாக வெளியிடப்பாட்டிருக்கிறது. தலைப்பு.’Yஆர் ஸ்வாமி, தஞ்சம்மா?’ indiraparthasarathy.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading ராமாநுஜர்- ஒரு விளக்கம் at இந்திரா பார்த்தசாரதி.

meta

%d bloggers like this: