’மகனை அறுத்துத் தா”

September 10, 2017 § Leave a comment


நான் எழுதுவது wild speculation தா

திருவாய்மொழி வியாக்கினமாகிய ‘‘ஈட்’டில் ஒரு வரி வருகிறது. நம்மாழ்வார் கூறுகிறர்’ அவரவர் அவரவர் தெய்வங்களை வணங்கலாம். ஆனால்.திருமால் வணங்குவதற்கு எளியவன்’ என்று. ‘ஈட்டி’ல் உரையாசிரியர் கூறுகிறார்:’ ‘ஆயின், திருமகள் கேள்வனான இறைவனைத் தவிர மற்றையத் தேவர்களை வணங்குவதற்குரிய முறைகள் செய்வதற்கு அரியவைகள்; அவர்களும் வழி அல்லா வழிகளால் ஆராதிக்கப் படுகின்றவர்கள்.; ‘மகனை அறுத்துத் தா, ஆட்டினை அறுத்துத் தா என்று கூறுகின்றவர்கள்’

வியாக்கியானக்காரர் இங்கு எந்த மதத் தெய்வங்களைக் குறிக்கிறார் என்பது கேள்வி. மரபு வழியாகச் சொல்லப் படும் பதில் சைவ மதத்தைக் குறிக்கிறார் என்பதாகும். சிவபிரான் பைராகிக் கோலத்தில் சிறுத்தொண்டரை அவர் மகனைக் கறியாகச் சமைத்துத் தா என்று கேட்பது. ‘ஆட்டை அறுத்துத் தா’ என்பது முருக வழிபாட்டைக் குறிக்கும் என்று கூறுகிறார்கள்.

ஒன்று கவனிக்க வேண்டும்; இரண்டையும் ஒரே வகையில், அதாவது ‘சிறுவனை அல்லது ‘ஆட்டை’ என்ற தொனிப்பொருள் தோன்ற சொல்லப்படுகிறது.

ஆப்ரஹாமிக் மதங்களில் (யூதம்,கிறித்துவம், இஸ்லாம்) ஒரு சம்பவம் குறிக்கப்படுகிறது. இறைவன் ஆப்ரஹாமை( இஸ்லாமில் ‘இப்ரஹீம்) அவருடைய மூத்த ஐஸாக்கைப் பலியாகக் கேட்கிறார், ஆப்ரஹாமின் பக்தியைப் பரிசோதிக்க. அவர் அதற்குத் தயாராக இருந்த போது, ‘ஆட்டை வெட்டித் தா, போதும். உன்னைப் பரிசோதித்தேன்.’ என்கிறார் இறைவன். சிறுத்தொண்டர் கதையில் அவர் தம் மகனைக் கொன்ற பிறகு அவனை உயிர்ப்பிக்கிறார் இறைவன். இக்கதையில் ‘ஆடு’ வரவில்லை.

வடக்குத் திருவீதிப்பிள்லை (வியாக்கியானக்காரர்) ‘மகன்’ ‘ஆடு’ இரண்டையும் ஒன்றாகக் கூறும் தொனியைப் பார்க்கும்போது, இந்த ‘பைபிள்’ கதை தமிழ் நாட்டில் அறியப்பட்டிருக்கக் கூடுமா என்ற சந்தேகம் ஏற்படுகின்றது. பொதுசகாப்தம் முதல் நூறாண்டிலேயே கிறித்துவ மதம் அன்றையச் சேர நாட்டுக்கு வந்துவிட்டது. மயிலைக்கும் வந்திருக்கலாம் என்கிறார்கள்.நான் உறுதியாக ஏதும் சொல்லவில்லை.

சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading ’மகனை அறுத்துத் தா” at இந்திரா பார்த்தசாரதி.

meta

%d bloggers like this: