’தோழி யார்?’ 2

September 4, 2017 § Leave a comment


’தோழியை’ப் பற்றிய என் முன் பதிவில், தோழி, செவிலியின் மகள் என்றும், அவள் ட் ‘உடன் பால் உண்டு’ தலைவியோடு வளர்வதாகக் குறிப்பிட்டிருந்தேன். ‘உடன் பால் உண்டு’ என்று இளம்பூரணர் கூறுகின்றார். அப்படியானால், தலைவிக்கு அவள் நற்றாய் (பெற்ற தாய்) பால் கொடுக்கவில்லையா என்று ஒருவர் விளக்கம் கேட்ழுதியிருந்தார்.

‘உடன் பால் உண்டு’ என்றால்.மழலைப் பருவத்திலிருந்து உடன் வளரும் பெண் என்ற அர்த்தத்தில் இளம்பூரணர் கூறுகின்றார். .தோழியின் காதல் வாழ்க்கையைப் பற்றிச் சங்க இலக்கியங்களிலோ, தொல்காப்பியத்திலோ குறிப்பு ஏதுமில்லை. தலைவனுக்குப் பாங்கன்(நண்பன்) இருக்கிறான். இருந்தாலும், தோழிக்கும் பாங்கனுக்குமிடையே நிலவியிருந்திருக்கக் கூடிய நட்புறவைப் பற்றிக் குறிப்புக்கள் இல்லை.

நம் பழையத் தமிழ்த் திரைப் படங்களில், சங்க மரபை ஒட்டிக் கதாநாயகிக்குத் தோழி என்ற ஒரு கதா பாத்திரத்தை உருவாக்கியிருப்பார்கள். அதே சமயத்தில், தலைவனுடைய நண்பனையும் கதாநாயகன் தோழனையும் காதலர்களாக ஆக்கிக் காட்டுவார்கள். என்.எஸ்.கிருஷ்ணன், டி.ஏ. மதுரம் ஜோடி இதனால்தான் பிரசித்தியானார்கள்!

‘தோழி’ தலைவியின் ‘alter ego’ வாகக் கூட இருக்கலாம். அதாவது, தலைவின் உள்மனத் தோற்றம். புற வடிவில், சாத்விகமாக இருக்கும் தலைவிக்கு, உள் மனத்தில் இப்படீ இப்படியெல்லாம் இருக்க வேண்டுமென்ற ஆசைகளின் தோற்றமாகத் தோழியை உருவாக்கியிருக்கக் கூடும் என்று கருத இடமிருக்கிறது. தலைவியின் அக மனத்து விருப்பங்கள் தோழியின் பாத்திரப் படைப்பில் நிறைவேறுகின்றன! ஆகவே ‘தோழியை’த் தலைவியே உருவாக்கிக் கொண்ட ஒரு சித்திரம் என்று ஏன் சொல்லக் கூடாது? அப்பொழுது ‘ உடன் முலை உண்டு’ என்பது அர்த்தமாகிறது!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading ’தோழி யார்?’ 2 at இந்திரா பார்த்தசாரதி.

meta

%d bloggers like this: